Köpvillkor

1. BUDGIVNING

1.1 Deltagande i budgivning sker med kundnummer och lösenord som erhålls efter ansökan. Varje bud eller användning av köp nu är bindande. Det betyder att du inte kan ändra, dra tillbaka eller återkalla ditt bud eller din användning av köp nu. Vi ansvarar inte för eventuella fel du gör i budgivningen, så när du bjuder ska du alltid dubbelkolla att du har angett rätt belopp, särskilt när du lägger ett sista minuten-bud.

1.2 Köpare blir den som vid auktionens avslutande lämnat det högsta accepterade budet. Om två budgivare har lämnat lika bud är det först lämnade budet vinnande.

2. INROPSUPPDRAG

2.1 Deltagande i budgivning kan även ske genom inlämnande av inropsuppdrag som lämnas skriftligen till Munkedal Auktioner.

2.2 Vid inlämnandet av inropsuppdrag skall legitimation förevisas. Munkedal Auktioner förbehåller sig rätten att bortse från inropsuppdrag om uppdragsgivaren inte bedöms ha betalningsförmåga för det lämnade budet.

2.3 Munkedal Auktioner behandlar inropsuppdrag konfidentiellt och bjuder för uppdragsgivarens räkning så förmånligt som möjligt.

2.4 Köpare blir den som vid auktionens avslutande lämnat det högsta budet. Om två budgivare har lämnat lika bud är det först lämnade budet vinnande.

2.5 Munkedal Auktioner ansvarar ej för skada som kan åsamkas uppdragsgivaren om Munkedal Auktioner försummar att utföra ett inropsuppdrag.

2.6 Uppdragsgivaren ansvarar för köp som registrerats utifrån ett otydligt eller felaktigt inropsuppdrag.

3. UTROPSPRIS

Ett föremåls utropspris är baserat på en marknadsanpassad värdering av föremålet utförd av Munkedal Auktioner. Utropspriset tjänar endast som vägledning och det pris till vilket ett föremål säljs kan väsentligt skilja sig från utropspriset.

Vissa objekt som erbjuds till försäljning på auktionen har ett reservationspris. Reservations-priset är det lägsta pris en säljare accepterar. Om ditt bud är det högsta, men är lägre än det reservationspris som säljaren har fastställt, kommer du inte att ingå ett försäljningsavtal med säljaren.

4. AVGIFTER VID KÖP

4.1 På klubbslag tillkommer köparprovision om 20% provision, inkl. moms, och en slagavgift på 30 SEK per rop, inkl. moms.

Kontakt

Munkedal Auktioner AB

Lerbergsvägen 2

455 91 Munkedal

+46 760-05 46 70

info@munkedalauktioner.se

Öppettider

Måndag kl 11:00-16:00

Onsdag kl 11:00-16:00

Torsdag kl 11:00-16:00

Lördag kl 11:00-15:00

Övriga dagar tar vi emot efter överenskommelse

© Software Copyright 2023 Skeleton. All rights reserved.